AmPharMA

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?
Да одобрявам
81  67.5%
Не одобрявам
13  10.8%
По-скоро одобрявам
10  8.3%
По-скоро не одобрявам
8  6.7%
Не мога да определя
3  2.5%

Брой гласували  :  120
Първо гласуване  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 15:01
Последно гласуване  :  Вторник, 20 Юни 2023 08:12