AmPharMA

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?
Да одобрявам
75  68.8%
Не одобрявам
11  10.1%
По-скоро одобрявам
8  7.3%
По-скоро не одобрявам
8  7.3%
Не мога да определя
2  1.8%

Брой гласували  :  109
Първо гласуване  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 15:01
Последно гласуване  :  Петък, 23 Юли 2021 09:17