AmPharMA

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?

Вие лично, одобрявате ли или не намаляването на ДДС върху лекарствата?
Да одобрявам
76  69.1%
Не одобрявам
11  10%
По-скоро одобрявам
8  7.3%
По-скоро не одобрявам
8  7.3%
Не мога да определя
2  1.8%

Брой гласували  :  110
Първо гласуване  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 15:01
Последно гласуване  :  Вторник, 12 Октомври 2021 15:11