top of page

Изграждаме устойчива екосистема за иновации в здравеопазването

AmPharMA

За Нас

Сдружението на американските фармацевтични производители (AmPharMA) в основано през 2008 г. като организация с нестопанска цел и в момента обединява 7 американски научноизследователски компании, опериращи на българския пазар. Неговите членове са посветени на изследването на иновативни фармацевтични продукти, които спасяват човешкия живот или подобряват неговото качество.

Фундаментален приоритет на сдружението е, посредством своите действия да допринася в защитата и гаранцията за човешкото здраве и да осигурява най-високо качество на живот на всеки български гражданин чрез подобряване достъпа до съвременни, ефективни и безопасни лекарства, произведени в съответствие с най-високите международни стандарти.

AmPharMA подкрепя здравна и лекарствена политика, която гарантира правата на пациентите за достъп до здравеопазване и същевременно осигурява благоприятна среда за инвестиции и икономическо развитие.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО

Молба - декларация

Анкетна карта

Препоръка

bottom of page