top of page
members.jpg

Членове

Мерк Шарп и Доум ЕООД

София 1407
бул. Никола Вапцаров 55,
ЕКСПО 2000, ет. 1, източно крило,
сектори Б1&Б2
Тел.: +359 2 819 37 37
Факс: +359 2 862 51 96
https://www.msd-bulgaria.com

АбВи ЕООД

София 1505,
бул. Ситняково 48,
Сердика Център, ет.7
Тел.: +359 2 90 30 430
Факс: +359 2 90 30 431
www.abbvie.bg

Ели Лили /СУИС/АД/ТП

София 1680, Район Витоша,
ул. Казбек 63, етаж 6,
Офиси Виридиан
Тел.: +359 2 491 4141,
           +359 2 491 4140
Факс: +359 2 491 4194,
            +359 2 854 8186
www.lilly.com

Амджен България ЕООД

София 1680,
ул. Казбек 63, ет. 5, кв.
Манастирски ливади Запад,
Офис сграда Виридиан
Тел.: +359 2 424 7424
Факс: +359 2 424 7450
www.amgen.com

Янсен/ Джонсън и Джонсън

София 1715, ж.к. Младост 4,
Бизнес парк София, бл. 4, ет. 3
Тел.: +359 2 48 99 400,
           +359 2 80 60 04
Факс: +359 2 48 99 411,
            +359 2 80 60 05
www.janssen.com

Рош България ЕООД

София 1618,
ул. Бяло поле 16
Тел.: +359 2 818 4444
Факс: +359 2 859 11 99

www.roche.bg

Пфайзер /САРЛ/ клон на чуждестранно лице

София 1784,
бул. Цариградско шосе 115М,
Европейски търговски център,
сграда D, ет. 4
Тел.: +359 2 970 4334,
           +359 2 970 4333
Факс: +359 2 970 4300
www.pfizer.bg

Членове на AmPharMA

bottom of page